Χειροτεχνίες Κατασκευές

Με στόχο την αισθητική και αισθητηριακή ενεργοποίηση των παιδιών αλλά και την εξάσκηση της λεπτής και της αδρής τους κινητικότητας καθώς επίσης και την εξοικείωση τους με τα υλικά (π.χ. κόλλες, μπογιές κ.τ.λ.) και τα εργαλεία (π.χ. μαρκαδόροι, ψαλίδια κ.τ.λ.) κατά την διάρκεια της εβδομάδας και ανάλογα με το θέμα που έχει επιλέξει η κάθε παιδαγωγός φτιάχνουμε διάφορες χειροτεχνίες και κατασκευές που μερικές εξ αυτών παίρνουν τα παιδάκια στο σπίτι τους.

Κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι για ασφαλή κατασκευή και δημιουργία!