Μουσικοκινητική

Βιωματική δραστηριότητα που βοηθά τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο αλλά και με το συναίσθημα τους, ώστε τελικά να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τόσο την μουσική, όσο και τους ήχους αλλά και την κίνηση σαν μέσα εκτόνωσης και έκφρασης.

Στόχος η ηχητική ενεργοποίηση των παιδιών με κάθε δυνατό μέσων.

Ερχόμαστε σε επαφή με ήχους, μελωδίες αλλά και με διάφορα μουσικά όργανα, καθώς επίσης βοηθάμε τα παιδιά να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τις ρυθμικές αξίες της μουσικής.