Η μονάδα μας διαθέτει σχολικό λεωφορείο προκειμένου να σας διευκολύνει για τις μετακινήσεις των παιδιών σας.