Θεατρικό παιχνίδι

Μέσα από παιχνίδια και χρησιμοποιώντας “εργαλεία” όπως η μίμηση, η παντομίμα, η δραματοποίηση, ο δομημένος ή μη αυτοσχεδιασμός αλλά και τα διάφορα αισθητηριακά παιχνίδια καταφέρνουμε να προσεγγίσουμε τους εκάστοτε γνωστικούς και νοητικούς μας στόχους.

Με αυτό το βιωματικό τρόπο μάθησης τα παιδιά αντιλαμβάνονται και συγκρατούν με μεγαλύτερη ευκολία οτιδήποτε επιθυμούμε να τους διδάξουμε, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τα εκφραστικά τους μέσα.

Πάνω από 13 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παιδικής φροντίδας και της ανάπτυξης