ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός συνεργάζεται συχνά με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με απώτερο στόχο την ενίσχυση του παιδαγωγικού προγράμματος του Σταθμού. Ενδεικτικά, αναφέρονται: Καθηγήτρια Αγγλικών, Γυμναστικής, Μουσικής, Θεατρολογίας κλπ. Επίσης, η Διεύθυνση διοργανώνοντας Σχολές Γονέων, διαλέξεις, με ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές κλπ. επιδιώκει να συμβάλλει στην επιμόρφωση και συμβουλευτική των γονέων για την προάσπιση και κατοχύρωση της ψυχικής υγείας του παιδιού.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

1. Εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα παιδιά του Σταθμού και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού.

2. Σε συνεργασία με την Διεύθυνση συντάσσει το διαιτολόγιο κοινό για τον παιδικό σταθμό.